!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bli medlem

Du blir enkelt medlem i Svaneviks Bryggförening genom att anmäla Dig via mail till vår kassör Lars Hall, lars.hall@telia.com. eller genom att ta kontakt med någon i styrelsen. Eller sätt in medlemsavgift enl nedan med angivna uppgifterna.

Uppgift lämnas om namn, adress, telefonnummer och mailadress. Lämna också uppgift om familjemedlemmar som bor på samma adress så ingår de i medlemsförsäkringen.

Medlemsavgiften är 200 kr per år. Bankgiro 5694-1024.

I medlemsavgiften är inkluderat tidningen Båtliv som kommer 6 gånger per år och vår egen lilla klubbtidning Svaneviks-Nytt, som kommer 2 gånger per år.

Du har också en försäkring för skador som kan inträffa under arbete med Din båt eller för klubbens räkning.

På Colorama Österport och på gasol hos GTpetroleum i Munkahus får Du 10 % medlemsrabatt. Som båtklubbsmedlem har Du också rabatt på försäkringen i Svenska Sjö.

Du har givetvis också tillgång till klubbstugan, verkstadsutrymmet och, efter utbildning, den elektriska mastkranen.

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-11 av