!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Namn  Tel  Funktion Ansvarsområde  Vald t.o.m.
Bengt Svensson

0457-81055
0706-319961

Ordförande Försäkringar
Adressändringar
2019
Stefan Torstenson

0454-320652
0705-938266

Vice ordf. Hemsidan 2020
Lars Hall

0454-87026
072-5702350

Kassör Ekonomi

2020

Tommy Andraèy

0454-17457
0708-391557

Sekreterare Aktiviteter 2019
Johnny Bram

0454-15249
0706-827979

Materialförv. Klubbhus/nycklar Material 2020
Per Bäckström

0706-384433

 Ledamot    2019
Leif Broberg

0454-14758
0708-114758

Ledamot   2020
Hans Larsson

0706873437

Suppleant   2019
Göran Mejegård

0454-10534
0706-6608580

Suppleant   2019

 

Uppdaterad 2018-06-11 av Henrik